WordPress NGINX 40, PHP-FPM and Plesk

Bij instellingen voor Apache en nginx stel je bij “Aanvullende opdrachten voor nginx” het volgende in:

index index.php index.cgi index.pl index.html index.xhtml index.htm index.shtml;
try_files $uri $uri/ /index.php?$args;

of

if (!-e $request_filename) {
	rewrite ^(.*)$ /index.php?q=$1 last;
	break;
}

Leave A Comment?